image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz

 

Misyonumuz


 • Uzaktan eğitim yoluyla sunulan tüm dersler ve programlar için gerekli teknik standartları belirlemek, araçları sağlamak ve ilgili altyapı ve ortamı geliştirmek,
 • Öğretim elemanlarınca uzaktan eğitim vermek amacıyla hazırlanan dersleri akredite etmek, yönetmek, öğretim elemanlarına teknik ve altyapı desteği sunmak,
 • Uzaktan eğitim programlarının başarı ile yürütülmesi için üniversite içi ve üniversite dışındaki kurumlarla işbirliği yapmak,
 • Uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili çalışmaların takip edilmesi, raporlanması ve değerlendirilmesini sağlamak, araştırma-geliştirme (ARGE) çalışmalarını yürütmek,
 • Uzaktan yükseköğretim yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak, İhtiyaç duyulan eğitim programlarını uzaktan eğitim yoluyla sağlamaktır.


Vizyonumuz

 

 • Vizyonumuz, toplumu oluşturan bireyler için “yaşam boyu eğitim ve sınırsız öğrenme” esasını temel alarak, üniversitemiz öğretim elemanlarının sahip olduğu yüksek bilgi birikiminin ve deneyimlerin, isteyen herkese uzaktan eğitim teknolojileri ile ulaştıran,
 • Uzaktan eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak eğitimin kalitesini arttıran,
 • Ekip çalışmasını esas alan, katılımcı ve paylaşımcı anlayışa sahip, süreç yönetimi uygulayan,
 • Ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite/sanayi/toplum işbirliğini sağlamada öncü,
 • Çalışanların ve öğrencilerin memnuniyetini ve kişisel gelişimlerini esas alan,
 • Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen; bir merkez olmaktır.

Temel Değerlerimiz

 • Öğrenen merkezlilik
 • Mükemmeli arayış
 • Sürekli iyileştirme
 • Farklılıklara saygı         
 • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik         
 • Etik değerlere bağlılık         
 • Bilimsel üretkenlik         
 • Çözüm odaklılık