image/svg+xml
image/svg+xml

Biz kimiz?

 

Sınırları Ortadan Kaldıran Üniversite


Sınırları ortadan kaldıran, öğrenme hızı esnekliğine sahip Uzaktan Eğitim Sistemi ile Bartın Üniversitesi’nin öğretim üyesi kadrosunu buluşturan Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 05.07.2010 tarihinde kurularak çalışmalarına başlamıştır. Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM), yükseköğrenim görmek isteyen gençler, yoğun iş temposundan dolayı üniversiteye gitme zamanı bulamayan çalışanlar, kişisel gelişimine önem veren ve ilerletmek isteyenler ile kariyerini ilerletmek isteyenler için hazırlanmış zaman ve mekândan bağımsız bir eğitim programı sunmayı amaçlamaktadır. Merkezimizde başta Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi kapsamında verilecek yüksek lisans programları olmak üzere; önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde birçok farklı alanda uzaktan eğitim uygulaması yapılacaktır. Ayrıca iş yaşamındaki çalışanların ihtiyaçları da göz önüne alınarak sertifika ve uzmanlık programları da açılacaktır. BUZEM; öğretim teknologları, grafik ve animasyon tasarımcıları, programcılar, ölçme ve değerlendirme uzmanları ile konu alan uzmanlarından oluşan güçlü bir ekibe sahiptir. Teknik donanım ve yazılım alt yapısı yönünden günümüzün en ileri teknolojilerini kullanarak Öğrenme Yönetim Sistemi, Sanal Sınıf Uygulaması ve İnternet Laboratuvarlarıyla BUZEM kurumsallaşmasını hızla tamamlayarak eğitime hazır hale getirilmek üzeredir.

Eğitimde Zaman ve Mekân Bağımsızlığı

BUZEM bünyesinde açılacak programlar zaman ve mekândan bağımsız olarak yürütülecektir. Gerek sistemde ders verecek tanınmış öğretim üyelerinin, gerekse öğrencilerin eğitim için üniversiteye veya herhangi bir belirlenmiş mekâna gelme zorunluluğu olmayacaktır. Öğretim üyeleri ve öğrenciler derslere katılım için kendi bulundukları şehir veya mekânları terk etmek zorunda kalmayacaklardır. Herkes dünyanın hangi noktasında olursa olsunlar; yolda, seyahatte, tatilde, iş gezisinde, tarlada, dağ başında, deniz kenarında bir kablosuz internet bağlantısına sahip taşınabilir bilgisayarıyla, aktif bir biçimde derse katılabilecektir.

Zengin ve Etkileşimli Araçlarla Ders İşleme İmkânı

BUZEM bünyesinde faaliyete geçecek eğitim programları, tamamen sanal bir ortamda senkron (eş zamanlı) ve asenkron (ayrı zamanlı) olarak yürütülecektir. Yüz yüze sınıf eğitiminde olduğu gibi konusunda tanınmış akademisyenler ve öğrenciler sanal bir sınıfta bir araya gelecekler, birbirlerini görebilecekler ve işitebilecekler, sorular sorabilecekler, konularla ilgili deneysel uygulamalar gerçekleştirebilecekler, olay analizleri ve beyin fırtınası yapabileceklerdir. Sanal derslerde örgün öğretimde olduğu gibi yazı tahtası, powerpoint gösterileri, videolar, örnek olaylar, çoklu ortam araçları (multimedia), animasyon ve simülasyon gibi birçok eğitim aracı kullanılacaktır.

Eğitimde Fırsat Eşitliği

Günümüzde yüksek kalite düzeyinde eğitim görmek her isteyenler için elde edilmesi zor bir olanaktır. Kendi bulundukları köy, ilçe ve şehirden kalkarak büyük şehirlere gelmek ve orada eğitimini sürdürmenin maliyeti yüksek rakamlara ulaşmış, alt ve orta düzey gelire sahip ailelerin kaldıramayacağı bir yük haline gelmiştir. BUZEM bünyesinde düzenlenecek eğitim programlarına katılmak için kimse bulunduğu mekânı terk etmek zorunda kalmayacaktır. Türkiye ve dünyadaki tanınmış üniversitelerinin ünlü akademisyenler BUZEM faaliyetleri kapsamında ülkenin en ücra köşesindeki öğrencinin evine zengin ve etkili ders araçlarıyla birlikte konuk olacak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanmış olacaktır. Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM) Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM),YÖK tarafından onaylanmış bir programdır ve verilen diplomalar ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip olacaktır.