image/svg+xml
image/svg+xml

Formlar

FRM-0142 Hastalık İzin Onayı Formu
FRM-0150 Mal Bildirim Beyannamesi
FRM-0163 Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yüksekokul ve Rektörlüğe Bağlı Birimlere Alınacak Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri için)
FRM-0157 Öğretim Elemanı Kadro Talep Formu
FRM-0123 Analık İzin Formu
FRM-0130 Doğum İzni Dilekçesi
FRM-0131 Doğum Yardımı Dilekçesi
FRM-0142 Hastalık İzin Onayı Formu
FRM-0157 Öğretim Elemanı Kadro Talep Formu
FRM-0158 Öğretim Görevlisi Atama Başvuru Formu
FRM-0158 Öğretim Görevlisi Atama Başvuru Formu
FRM-0159 Öğretim Görevlisi Başvuru Formu
FRM-0163 Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yüksekokul ve Rektörlüğe Bağlı Birimlere Alınacak Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri için)
FRM-0172 Kısa Süreli (Saatlik) İzin Formu
FRM-0345 Toplantı Katılım Tutanağı
FRM-0358 Aylıksız İzne Ayrılma Talep Formu
FRM-0381 Süt İzni Dilekçe Formu
FRM-0415 Kadro İlan Talep Formu
FRM-0446 Yıllık İzin Talep Formu (İzin Planlanması için)
FRM-0445 Doktorasını Bitiren Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Ders Verme Talep Formu
FRM-0458 Aylıksız İzin Erken Dönüş Talep Formu
FRM-0471 Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel İmza Listesi
FRM-0572 Öğretim Görevlisi Alım İlanı Ön Değerlendirme Kontrol Formu (Rektörlüğü Bağlı Birimler İçin)
FRM-0592 Mal Beyanı Talep Formu (Genel veya Ek Beyan)
FRM-0629 Bilgisayar Format Talep Formu
FRM-0642 Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma Formu (Uygulamalı Birim)
FRM-0730 Öğretim Görevlisi Kadro Talep Formu (Rektörlük ve Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi Talepleri İçin)
FRM-0738 Puantaj Cetveli (Kısmi Zamanlı Öğrenciler için)
FRM-0807 Kalite Süreçlerinde PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planı Formu
FRM-0033 Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)
FRM-0858 Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme WEB sayfası Öncesi Kontrol Formu
FRM-0927 Danışma Kurulu Üye Listesi
FRM-0954 PUKÖ Temelli Eylem Planı Kontrol Formu