image/svg+xml
image/svg+xml

2019-2020 akademik yılı bilgilendirme seminerleri ve toplantıları gerçekleştirildi.

Ortak zorunlu ders birim koordinatörleri ile uzaktan eğitim yoluyla verilen ortak zorunlu derslerin 2019-2020 akademik yılı güz dönemi hazırlık ve bilgilendirme toplantısı 10.09.2019 saat 10:00'da Merkezimiz toplantı salonunda yapılmıştır.

Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ders veren öğretim üyeleriyle, birim ve program koordinatörleri ile 2019-2020 akademik yılı güz dönemi bilgilendirme toplantısı 09.09.2019 saat 14:30'da yapılacak ve yeni canlı ders sistemi kullanımına yönelik seminer verilmiştir. Etkinlik Merkezimiz toplantı salonunda yapılmıştır.

Ortak zorunlu ders eğitmenlerimiz ve ilgili bölüm başkanları ile uzaktan eğitim yoluyla verilen ortak zorunlu derslerin 2019-2020 akademik yılı güz dönemi hazırlık ve bilgilendirme toplantısı 09.09.2019 saat 11:30'da Merkezimiz toplantı salonunda yapılmıştır.

Ortak zorunlu ders koordinatörleriyle uzaktan eğitim yoluyla verilen ortak zorunlu derslerin 2019-2020 akademik yılı güz dönemi hazırlık ve bilgilendirme toplantısı 09.09.2019 saat 10:30'da Merkezimiz toplantı salonunda yapılmıştır.

Yapılan etkinlikler neticesinde, güz dönemine ilişkin ihtiyaçlar belirlenmiş ve gerekli planlamalar yapılmıştır.