image/svg+xml
image/svg+xml

Ortak Zorunlu Dersler-Değerlendirme Toplantısı

2018 yılında Ortak Zorunlu Derslere yönelik genel değerlendirme toplantısı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı başkanlığında 24 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda derslerin işlenişi, ders materyallerinin standartlaştırılması, merkezi sınavların işlevsel hale getirilmesi başta olmak üzere ilgili akademik yılda ortak zorunlu derslere yönelik genel değerlendirmeler yapılmış, bir sonraki döneme yönelik bilgi alışverişi yapılmıştır. Toplantıya Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Barış Çukurbaşı, merkezimiz akademik personeli, ortak zorunlu derslerin  bölüm başkanları ve öğretim elemanları, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan Öğr. Gör. Safinur Coşkunsu ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan Kerem Kılıçay katılmıştır.